Egyházmegyénk Románia északnyugati részén helyezkedik el, politikai-közigazgatási tekintetben Bihar megye egészét (egyetlen község kivételével), Szilágy megye mintegy kétharmad részét (a Meszes hegységtől nyugatra és északra lévő területeket), továbbá Arad, Szatmár és Máramaros megyék egy-egy kisebb szegletét foglalja magában. Egyházi tekintetben délről a Temesvári, északról a Szatmári Egyházmegye határolja, keleti szomszédja a Gyulafehérvári Főegyházmegye. Nyugati irányban a Magyarország területén lévő Szeged-Csanádi és Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyékkel határos.

 

 

Egyházi hierarchia

Krisztus földi helytartója:

polgári neve: Jorge Mario Bergoglio

születési helye és dátuma: 1936.december 17.

papszentelés dátuma: 1969. december 13.

püspöki kinevezés dátuma: 1992. május 20.

püspökszentelés dátuma: 1992. június 27.

megválasztásának dátuma: 2013. március 13.

beiktatásának dátuma: 2013. március 19.

Ő a 266. az egyházfők sorában.

***

A Szentszék romániai nagykövete: Miguel Maury Buendía,

apostoli nuncius

születési helye és dátuma: Madrid (Spanyolország)

1955. november 19.

papszentelés dátuma: 1980. június 26.

érseki kinevezés dátuma: 2008. május 19. (Italica - címzetes)

püspökszentelés dátuma: 2008. június 12. (Italica - címzetes)

nunciusi kinevezésének dátuma: 2015. december 5.

***

Metropolita: S.E.R. Aurel Percă

bukaresti érsek

születési helye és dátuma: Szabófalva (Neamț) 1951. augusztus 15.

papszentelés dátuma: 1979. június 29.

jászvásári segédpüspök, kinevezés dátuma: 1999. szeptember 29.

püspökszentelés dátuma: 1999. december 8.

érseki kinevezésének dátuma: 2019. november 21.

beiktatás dátuma: 2020. január 11.

 

***

Az egyházmegye főpásztora: S.E.R. Böcskei László

megyéspüspök

születési helye és dátuma: Gátalja (Temes) 1965. július 11.

papszentelés dátuma: 1990. június 24.

püspöki kinevezés dátuma: 2008. december 23.

püspökszentelés dátuma: 2009. március 7.

***

 

 

A nagyváradi egyházmegye statisztikai adatai

Az egyházmegye területe 12.000 km2

Az egyházmegye teljes lakossága a 2002. évi hivatalos népszámlálási adatok alapján 850.000 fő.

Római katolikusok száma a fenti adatok alapján 65.000 fő.

A Római katolikusok anyanyelv szerinti megoszlása (becslés a plébániák adatszolgáltatása alapján):

- magyar 88,4 %

- szlovák 7 %

- roma 2,3 %

- román 1,7 %

- német 0,6 %

 

Egyházmegyés papok száma 80: 67 az egyházmegyében, 13 pedig külföldön teljesít szolgálatot.

Egyházmegyénk területén egy férfi szerzetesrend (egy rendtag) és hat női szerzetesrend (25 rendtag) tevékenykedik.

Jelenleg négy nagyváradi egyházmegyés teológus készül a papságra.