Jubiláló vincés nővérek

Előadás a csodáséremről

 

AZ  EGYHÁZMEGYE  TERÜLETÉN  SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ FÉRFI SZERZETESRENDEK

 

PREMONTREI  KANONOKREND - SZENT ISTVÁN VÉRTANÚRÓL NEVEZETT VÁRADHEGYFOKI PRÉPOSTSÁG

apát, váradhegyfoki prépost-prelátus: FEJES Rudolf Anzelm O.Praem.

szerzetesek száma: 4

 

A premontrei prépostság nagyváradi széktemplomának titulusa: Fájdalmas Szűzanya

410017 – ORADEA (BH), Roman Ciorogariu 16.

Tel.: 0259/436-216

 

 

AZ  EGYHÁZMEGYE  TERÜLETÉN  SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ NŐI SZERZETESRENDEK

 

DE PAUL SZENT VINCE SZERETET LEÁNYAINAK TÁRSULATA - VINCÉS NŐVÉREK

Házfőnöknő (szolgáló nővér): KERTÉSZ Magda, Szerafina nővér

Szerzetesnők száma: 8

A közösség tagjai:

BACIU Natalia, Rafaella nővér

BOGDAN Cristina, Ágnes nővér

BOROS Katalin, Vincencia nővér

BUSUIOC Angela, Cecilia nővér

CIOBANU Iuliana, Ecaterina nővér

KERTÉSZ Magda, Szerafina nővér

MODI Apolka, Blanka nővér

POLMAN Mária, Lucianna nővér

 

410011 – ORADEA (BH), Mioriţei 23.

Tel.: 0259/471281, 0752430749

 

 

MALLERSDORFI FERENCES NŐVÉREK

házfőnöknő: PÉTER Hajnal Rozita nővér

Szerzetesnők száma: 3

A közösség tagjai:

PÉTER Hajnal Rozita nővér

VAJDA Zita, Bonifácia nővér

PÉTER Mária Imelda nővér

 

410163 – ORADEA (BH), Gheorghe Doja 4.

Tel.: 0259/475-707

 

 

SZENT KERESZTRŐL NEVEZETT IRGALMAS NŐVÉREK

Sólyomkővár és Magyarpatak

 

Sólyomkővári házfőnöknő: VERŞAN Helmina, Martina nővér

Szerzetesnők száma: Sólyomkővár 3

A közösség tagjai:

FĂRIŞOVA Regina, Iusticia nővér

KUBALAK Ana, Gabriela nővér

VERŞAN Helmina, Martina nővér

 

417550 – ŞINTEU (BH) 113. (Surorile Milostive ale Sfintei Cruci)

 

 

Magyarpataki házfőnöknő: MUCHA Maria, Ulrika nővér

Szerzetesnők száma: Magyarpatak 3

A közösség tagjai:

MUCHA Maria, Ulrika nővér

SULEAN Hermina, Terezka nővér

VALICEAK Maria, Laura nővér

 

457271 – FĂGETU (SJ) 126. (Surorile Milostive ale Sfintei Cruci)